Glavni Crkva 100 biblijskih stihova za nedjeljnu školu

100 biblijskih stihova za nedjeljnu školu

biblijski memorijski stihovi nedjeljna školaPamćenje biblijskih stihova može biti zabavan dio putovanja vjerom, čak i kad započnete s najmlađim polaznicima nedjeljne škole. Ovih 100 memorijskih stihova sortirano je tako da započinju jednostavnijim stihovima i postupno postaju sve složeniji. Uživajte posaditi neke od ovih voljenih stihova u srca vašeg razreda nedjeljne škole.

Veliki stihovi o Božjoj riječi

 1. Jer Božja riječ je živa i aktivna. - Hebrejima 4:12 - (Zapamtite punu verziju za starije učenike)
 2. Jer Gospodnja je riječ ispravna i istinita. - Psalam 33: 4
 3. Čovjek neće živjeti samo od kruha, već od svake riječi koja dolazi iz Božjih usta. - Matej 4: 4
 4. U srcu sam sakrio tvoju riječ da možda neću sagriješiti protiv tebe. - Psalam 119: 11
 5. Riječi Gospodnje su besprijekorne. - Psalam 12: 6
 6. Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi nikada neće proći. - Matej 24:35
 7. Tvoja je riječ svjetiljka za moje noge i svjetlost na mom putu. - Psalam 119: 105
 8. Tada ćete znati istinu i istina će vas osloboditi. - Ivan 8:32
 9. Stoga je svatko tko čuje ove moje riječi i primijeni ih u praksi poput mudrog čovjeka koji je sagradio svoju kuću na stijeni. - Matej 7:24
 10. Čekam Gospodina, moja duša čeka i u njegovoj riječi čeka cijelo moje biće. - Psalam 130: 5
 11. Ne slušajte samo riječ i tako se zavaravajte. Učini što piše. - Jakov 1:22
 12. Svi su spisi Bogom udahnuti i korisni su za podučavanje, ukoravanje, ispravljanje i vježbanje u pravednosti. - 2. Timoteju 3:16
 13. Kako mlada osoba može ostati na putu čistoće? Živeći prema svojoj riječi. - Psalam 119,9
 14. Svaka je Božja riječ besprijekorna; on je štit onima koji mu se sklanjaju. - Izreke 30: 5
Obrazac za prijavu za proučavanje Biblije za male grupe 24-satni molitveni lanac bdjenja dobrovoljac se prijavi

Veliki stihovi o liku Boga / Krista / Duha

 1. Gospodin je dobar za sve. - Psalam 145: 9
 2. Ti si Bog koji vidi. - Postanak 16:13
 3. Ne boj se jer sam s tobom. - Izaija 43: 5
 4. Uvijek sam s tobom. - Matej 28:20
 5. GOSPODIN je dobar prema svima. - Psalam 145: 9
 6. Gospodin vas blagoslovio i čuvao. - Brojevi 6:24
 7. Gospodin daje mudrost. - Izreke 2: 6
 8. U početku je Bog stvorio nebo i zemlju. - Postanak 1: 1
 9. Nebesa objavljuju slavu Božju. - Psalam 19: 1
 10. Isus Krist je isti jučer, danas i zauvijek. - Hebrejima 13: 8
 11. Gospodin će se boriti za vas; samo trebaš biti miran. - Izlazak 14:14
 12. Svaki dobar dar i svaki savršeni poklon je odozgo. - Jakov 1:17
 13. Bog je naše utočište i snaga, uvijek prisutan u nevolji. - Psalam 46: 1
 14. Isti Gospodin je Gospodar svih i bogato blagoslivlja sve koji ga zazivaju. - Rimljanima 10:12
 15. Gospod je vječni Bog, Stvoritelj krajeva zemlje. Neće se umoriti ili umoriti, a njegovo razumijevanje nitko ne može dokučiti. - Izaija 40:28

Veliki stihovi o Isusu Kristu i Duhu Svetom

 1. Nije ovdje, uskrsnuo je! - Matej 28: 6
 2. Ne dopustite da vam se srce uznemiri. Vjerujete u Boga; vjerujte i u mene. - Ivan 14: 1
 3. Ja sam put i istina i život. Ocu nitko ne dolazi osim po meni. - Ivan 14: 6
 4. Ja i Otac smo jedno. - Ivan 10:30
 5. 'Dođite, slijedite me', rekao je Isus, 'a ja ću vas poslati da lovite ljude.' - Matej 4:19
 6. I zasigurno sam s vama uvijek, do samog kraja vijeka. - Matej 28:20
 7. Na isti način, Duh nam pomaže u našoj slabosti. - Rimljanima 8:26
 8. Sada je Gospodin Duh, a gdje je Duh Gospodnji, tamo je sloboda. - 2. Korinćanima 3:17
 9. Ali Zagovornik, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u moje ime, naučit će vas svemu i podsjetit će vas na sve što sam vam rekao. - Ivan 14:26
 10. Lopov dolazi samo da bi ukrao i ubio i uništio; Došao sam da mogu imati život i imati ga u potpunosti. - Ivan 10:10
 11. Jer Bog nije poslao svog sina na svijet da osudi svijet, već da spasi svijet preko njega. - Ivan 3:17
 12. Jer plaća za grijeh je smrt, ali Božji je dar vječni život u Kristu Isusu, našem Gospodinu. - Rimljanima 6:23
 13. Ali Bog pokazuje vlastitu ljubav prema nama u ovome: Dok smo još bili grešnici, Krist je umro za nas. - Rimljanima 5: 8
 14. Rekao sam vam ove stvari da biste u meni mogli imati mira. Na ovom ćete svijetu imati problema. Ali, primi se srca! Svladao sam svijet. - Ivan 16:33
 15. Ali plod Duha je ljubav, radost, mir, uzdržljivost, dobrota, dobrota, vjernost, blagost i samokontrola. Protiv takvih stvari nema zakona. Galaćanima 5: 22-23

Stihovi o našem odgovoru na Boga i tko smo zbog njega

 1. Ljubite jedni druge. - 1. Ivanova 3:23
 2. Molite se neprestano. - 1. Solunjanima 5:17
 3. Hvalim vas jer sam stvoren sa strahom i prekrasno. - Psalam 139,14
 4. Sve to mogu učiniti preko Onoga koji mi daje snagu. - Filipljanima 4:13
 5. Budi miran i znaj da sam ja Bog. - Psalam 46:10
 6. Hvalit ću te, Gospodine, svim srcem. - Psalam 138: 1
 7. Uzdaj se u Gospodina svim svojim srcem. - Izreke 3: 5
 8. Radujte se uvijek u Gospodinu. Ponovit ću: Radujte se! - Filipljanima 4: 4
 9. Gospodin je to učinio upravo danas; radujmo se danas i radujmo se. - Psalam 118: 24
 10. Zahvalite Gospodinu, jer je dobar. Njegova ljubav traje zauvijek. - Psalam 136: 1
 11. Neka sve što ima daha hvali Gospodina. - Psalam 150: 6
 12. Kad se bojim, uzdam se u Tebe. - Psalam 56: 3
 13. Baci svu svoju tjeskobu na njega jer se on brine za tebe. - 1. Petrova 5: 7
 14. Vi ste svjetlost svijeta. - Matej 5:14
 15. Vjerujte u Gospodina Isusa Krista i bit ćete spašeni. - Djela 16:31
 16. Ovo je ljubav prema Bogu: držati se njegovih zapovijedi. - 1. Ivanova 5: 3
 17. Bojte se Boga i držite se njegovih zapovijedi. - Propovjednik 12:13
 18. Što god radili, činite sve na slavu Božju. - 1. Korinćanima 10:31
 19. Moramo se pokoravati Bogu, a ne ljudima. - Djela 5:29
 20. Vjerujte u Gospodina zauvijek, jer Gospodin, sam Gospodin, je Stijena vječna. - Izaija 26: 4
 21. Budite jaki i hrabri. Ne bojte se, nemojte se obeshrabriti, jer Gospodin, Bog vaš, bit će s vama kamo god krenuli. - Jošua 1: 9
 22. Ljubiti ćete Gospoda, Boga svojega, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom. - Ponovljeni zakon 6: 5
 23. Djeco, poslušajte svoje roditelje u Gospodinu, jer to je točno. Poštujte oca i majku što je prva zapovijed obećanjem. - Efežanima 6: 1
 24. Ako priznamo svoje grijehe, on je vjeran i pravedan i oprostit će nam naše grijehe i očistiti nas od svake nepravde. - 1. Ivanova 1: 9
 25. Svatko od vas trebao bi dati ono što je u svom srcu odlučio dati, nevoljko ili pod prisilom, jer Bog voli veselog darivatelja. - 2. Korinćanima 9: 7
 26. Vi draga djeco, od Boga ste i prevladali ste ih, jer Onaj koji je u vama veći je od onoga koji je u svijetu. - 1. Ivanova 4: 4
 27. Jer Duh koji nam je Bog dao ne čini nas plašljivima, već nam daje moć, ljubav i samodisciplinu. - 2. Timoteju 1: 7

Stihovi o pobožnom karakteru

 1. Budite ljubazni i suosjećajni jedni prema drugima, opraštajući jedni drugima, baš kao što vam je u Kristu Bog oprostio. - Efežanima 4:32
 2. Mi volimo jer nas je On prvo volio. -1 Ivan 4:19
 3. Djeco, u svemu se pokoravajte roditeljima. - Kološanima 3:20
 4. Voli svog bližnjeg kao samoga sebe. - Matej 22:39
 5. Pošten svjedok ne vara, ali lažni svjedok izlijeva laži. - Izreke 14: 5
 6. Ne sudite, ili će i vama biti suđeno. - Matej 7: 1
 7. Usredotočite se na gore, a ne na zemaljske stvari. - Kološanima 3: 2
 8. Neka Kristova poruka obilno prebiva u vama. - Kološanima 3,16
 9. Svatko tko zazove ime Gospodnje bit će spašen. - Rimljanima 10:13
 10. Jer svi su sagriješili i nisu u slavi Božjoj. - Rimljanima 3:23
 11. Činite drugima kao što biste htjeli da oni čine vama. - Luka 6:31
 12. Ne dajte se zavarati: Loše društvo kvari dobar karakter. - 1. Korinćanima 15:33
 13. Nitko ne može služiti dva gospodara. - Matej 6:24
 14. Hodajte s mudrima i postanite mudri, jer pratilac budala trpi štetu. - Izreke 13:20
 15. Budite radosni u nadi, strpljivi u nevolji, vjerni u molitvi. - Rimljanima 12:12
 16. Budite ljubazni i suosjećajni jedni prema drugima, opraštajući jedni drugima, baš kao što vam je u Kristu Bog oprostio. - Efežanima 4:32
 17. Stoga ne upiremo pogled u ono što se vidi, već u ono što se ne vidi. Jer ono što se vidi je privremeno, ali ono što se ne vidi je vječno. - 2. Korinćanima 4:18
 18. Ne dajte se zavarati: Bogu se ne može rugati. Čovjek ubere ono što posije. - Galaćanima 6: 7
 19. Ne dopustite da vam iz usta iscuri bilo kakav neiskren govor, već samo ono što je korisno za izgradnju drugih u skladu s njihovim potrebama, kako bi moglo koristiti onima koji slušaju. - Efežanima 4:29
 20. Jer Gospod bdije nad putem pravednika, ali put zlih vodi u propast. - Psalam 1: 6
 21. Ne brinite ni za što, već u svakoj situaciji, molitvom i molbom, uz zahvalnost, iznesite svoje zahtjeve Bogu. A mir Božji koji nadilazi svako razumijevanje čuvat će vaša srca i vaše umove u Kristu Isusu. - Filipljanima 4: 6-7
 22. Stoga ne brinite za sutra, jer će se sutra brinuti samo za sebe. Svaki dan ima dovoljno vlastitih problema. - Matej 6:34

Duži prolazi - podučavajte u odjeljcima

 1. Karakter i sposobnosti Boga - Izaija 40: 13-31
 2. 10 zapovijedi - Izlazak 20: 1-17
 3. Najveća zapovijed - Matej 22: 37-40
 4. Gospodin je naš pastir - Psalam 23: 1-6
 5. Očenaš - Matej 6: 9-13
 6. Patnja u Kristu - Rimljanima 5: 1-5
 7. Pun Božiji oklop - Efežanima 6: 13-18

Vrijedno je pamtiti Božju riječ u bilo kojoj dobi darovati djeci dar koji će nastaviti davati. Izaija 55: 10-11 ohrabruje nas da Božja riječ izlazi i uvijek ostvaruje ono što je Bogu potrebno. Stalno!

zašto moja piletina ima okus po ribi

Julie David udana je za bogoslužnog pastora i nakon 20 godina u službi, zajedno s tri kćeri, još uvijek razvija nježnu ravnotežu debele kože i milostivog srca. Vodi malu skupinu srednjoškolki.
DesktopLinuxAtHome olakšava organiziranje crkve.


Zanimljivi Članci

Izbor Urednika

Jednostavan trik za povećanje pohrane na PS5 tako da ne morate brisati igre za novi Call of Duty Vanguard
Jednostavan trik za povećanje pohrane na PS5 tako da ne morate brisati igre za novi Call of Duty Vanguard
AKO vam je potrebna dodatna pohrana za PlayStation 5, razmislite o dodavanju internog M2 SSD-a. Evo koraka koje trebate za instaliranje internog SSD-a u svoj PS5. Prvo morate pronaći SS...
Nevjerojatan trag za morskim psima koji MORATE provjeriti prije nego što krenete na plažu
Nevjerojatan trag za morskim psima koji MORATE provjeriti prije nego što krenete na plažu
AKO planirate izlet na plažu ovog ljeta i zabrinuti ste zbog napada morskih pasa, onda je ova aplikacija apsolutno obavezna. Izgradila ga je grupa za očuvanje mora Ocearch, sustav praćenja pokazuje…
Apple Maps dobiva OGROMNO ažuriranje za iPhone – je li bolje od Google karata?
Apple Maps dobiva OGROMNO ažuriranje za iPhone – je li bolje od Google karata?
APPLE Maps primio je veliko ažuriranje koje vam daje mnoštvo značajki u Google stilu. To znači da je ugrađena iPhone karta aplikacija sada puno bolji rival Google kartama. Nove značajke dio su…
Koliko je Zvijezda Smrti ZAISTA velika - VFX čarolija otkriva da bi legendarna svemirska stanica Ratova zvijezda bila šira od WALES-a
Koliko je Zvijezda Smrti ZAISTA velika - VFX čarolija otkriva da bi legendarna svemirska stanica Ratova zvijezda bila šira od WALES-a
TO JE jedan od najupečatljivijih strojeva u Hollywoodu, koji u tren oka briše cijele planete. Ali dok svi znamo kako izgleda legendarna Zvijezda smrti, malo nas ima pojma...
Kako dobiti WhatsApp na iPadu – jednostavan i siguran vodič
Kako dobiti WhatsApp na iPadu – jednostavan i siguran vodič
AKO volite WhatsApp, možda ga želite imati na više od pametnog telefona. Slijedite naš jednostavan vodič u nastavku za preuzimanje WhatsAppa na svoj iPad. Kako nabaviti WhatsApp na iPadu Sjajna stvar u vezi…
Kako postaviti animiranu sliku korisničkog profila u sustavima Windows 10 i Windows 11
Kako postaviti animiranu sliku korisničkog profila u sustavima Windows 10 i Windows 11
Evo kako možete postaviti animiranu sliku korisničkog profila u sustavima Windows 10 i Windows 11. Na primjer, možete postaviti na video. Dok Microsoft to službeno čini
Promjena automatskih pravila Focus Assist u sustavu Windows 10
Promjena automatskih pravila Focus Assist u sustavu Windows 10
Windows 10 vam omogućuje da automatski odaberete vrijeme kada ne želite da vas ometaju. To je moguće uz novu značajku - automatska pravila tihih sati.